DEKLARACJA dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej
Deklaracja dotyczy wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin ósmoklasisty.
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do Szkoły Benedykta w Drohiczynie
na adres:
Szkoła Podstawowa Benedykta
ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn
 

pen-1019814_1920