DEKLARACJA dla uczniów III gimnazjum dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego
na egzamin gimnazjalny

Deklaracja gimnazjalnaUczeń deklaruje wybór JEDNEGO języka.

 

     Jeżeli w gimnazjum uczył się tego samego języka co w szkole podstawowej deklaruje ten język wypełniając Załącznik 3a i będzie zdawał go tego samego dnia na poziomie podstawowym (o godz. 9:00) oraz rozszerzonym (o godz. 11:00)

 

     Jeżeli w gimnazjum uczeń uczył się innego języka niż w szkole podstawowej deklaruje ten język na poziomie podstawowym wypełniając  Załącznik 3a (i będzie zdawał go o godz. 9:00).
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do Szkoły Benedykta w Drohiczynie na adres:

Gimnazjum Benedykta w Drohiczynie,
ul. J.I. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018 r.


W razie wątpliwości dotyczących wypełnienia załącznika
prosimy o kontakt telefoniczny: 575 053 755