KALENDARZ na rok szkolny 2020/2021

WRZESIEŃ

 1 września 2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

Od 1 do 30 września 2020 r.

– składanie przez uczniów klas 2 LO (3-letniego), deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych,

     obowiązujących w klasach 2 i 3 LO 3-letniego

– składanie przez uczniów klas 1 LO (4-letniego), deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych,

     obowiązujących w klasach 1, 2, 3, 4 LO 4-letniego

Od 8 do 30 września 2020 r. – Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą).

Od 11 do 30 września 2020 r. – składanie deklaracji maturalnej (uczniowie klas III LO  3-letniego)

Od 11 do 30 września 2020 r.

– składanie przez uczniów klas 8 sp wstępnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny z którego uczeń

    przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

– składanie przez uczniów klas 7 i 8 deklaracji w sprawie nauki drugiego języka obcego jako obowiązkowego

    w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej

Od 15 września do 1 października 2020 r.

– Zwrot Informacji o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego (Załącznik 4b, otrzymanego pocztą)  (uczniowie klas 8 sp i 3 LO)

LISTOPAD

11 listopada 2020 r. (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,  dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

GRUDZIEŃ

 24 grudnia 2020 r. – 4 stycznia 2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6 stycznia 2021 r. (środa) – Święto 3 Króli, dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

LUTY

Do 7 lutego 2021 r. – ostateczny termin na wprowadzenie zmian w deklaracji maturalnej

MARZEC

Od 8 do 31 marca 2021 r. – czas na Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą)

KWIECIEŃ

Od 1 do 5 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego maturzystów

MAJ

3 maja 2020 r. – dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

4-20 maja 2021 r. – Egzaminy maturalne (termin główny ustalone przez CKE)

25-27 maja 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty (termin ustalony przez CKE)

CZERWIEC

3-4 czerwca 2021 r. – dni wolne od pracy (3 czerwca Boże Ciało)

25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego