KALENDARZ na rok szkolny 2019/2020

WRZESIEŃ

 2 września 2019 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

Od 8 do 30 września 2019 r. – Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą).

Od 11 do 30 września 2019 r. – składanie wstępnej deklaracji maturalnej (uczniowie klas III LO  3-letniego)

Od 11 do 30 września 2019 r. – składanie wstępnej deklaracji językowej ósmoklasisty (uczniowie klas 8 sp)

Od 2 do 30 września 2019 r. – składanie przez uczniów klas II LO, deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych, obowiązujących w klasach II i III LO 3-letniego

Od 15 września do 1 października 2019 r. – Zwrot Informacji o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego (Załącznik 4b, otrzymanego pocztą)  (uczniowie klas 8 sp i 3 LO)

GRUDZIEŃ

 24 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

6 stycznia 2020 r. – dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

LUTY

Do 7 lutego 2020 r. – złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej

MARZEC

Od 8 do 31 marca 2020 r. – czas na Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą)

KWIECIEŃ

Od 9 do 13 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020 r. – zakończenie roku szkolnego maturzystów

MAJ

1 maja 2020 r. – dzień wolny od pracy (sekretariat nieczynny)

CZERWIEC

8-10 czerwca 2020 r. – termin główny matur pisemnych

16-18 czerwca 2020 r. – termin egzaminu ósmoklasisty

26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego