KALENDARZ na rok szkolny 2019/2020

WRZESIEŃ

 2 września 2019 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

Od 8 do 30 września 2019 r. – Zwrot Arkusza Diagnozy Gotowości Szkolnej uczniów klas „0” (otrzymanego pocztą).

Od 11 do 30 września 2019 r. – składanie wstępnej deklaracji maturalnej (uczniowie klas III LO  3-letniego)

Od 11 do 30 września 2019 r. – składanie wstępnej deklaracji językowej ósmoklasisty (uczniowie klas 8 sp)

Od 2 do 30 września 2019 r. – składanie przez uczniów klas II LO, deklaracji dotyczącej przedmiotów rozszerzonych, obowiązujących w klasach II i III LO 3-letniego

Od 15 września do 1 października 2019 r. – Zwrot Informacji o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego (Załącznik 4b, otrzymanego pocztą)  (uczniowie klas 8 sp i 3 LO)

GRUDZIEŃ

 24 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna