DEKLARACJĘ MATURALNĄ wypełnia każdy uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego Benedykta, który przystępuje do Matury w 2020 r. Wypełnioną i podpisaną przez ucznia deklarację, należy przesłać pocztą na adres:

 

Liceum Ogólnokształcące Benedykta
ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2019 r.