Jak zapisać ucznia?

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do:

– Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie
– Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Drohiczynie
– Szkoły Podstawowej Benedykta w Sulejówku
– Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Sulejówku
Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wydrukowanie wygenerowanych druków, opatrzenie odręcznymi podpisami w wyznaczonych miejscach,
– dołączenie świadectwa szkolnego ostatniej klasy, (do kl. 1 LO również zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty),
 – dołączenie 1 fotografii do legitymacji opisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia,
i przesłanie na adres szkoły powyższych dokumentów.

Nie pobieramy opłat z tytułu nauki

Aby wygenerować druki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem:


formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta w Drohiczynie

formularz należy wypełniać tylko i wyłącznie na komputerze

formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta w Sulejówku

formularz należy wypełniać tylko i wyłącznie na komputerze

Osoby zainteresowane przedmiotem RELIGIA (rzymskokatolicka) prosimy o pobranie, wypełnienie właściwej deklaracji  Liceum lub Szkoła podstawowa i przesłanie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy do zapisów, a w razie problemów lub komplikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem wybranej szkoły:

Szkoła Podstawowa Benedykta w Drohiczynie
tel 575 053 753

Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie
tel 575 053 756

Szkoła Podstawowa Benedykta w Sulejówku,
Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku
tel 790 306 402