Lista lektur dla klasy III Gimnazjum

III GIMNAZJUM
  1. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
  2. J. Słowacki, Balladyna
  3. Sofokles, Antygona
  4. W. Szekspir, Romeo i Julia
  5. B. Prus, Kamizelka
  6. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem ( fr.)
  7. I. Fink, wybrane opowiadanie
  8. G. Orwell Folwark zwierzęcy

– wybrane utwory liryczne, fragmenty tekstów epickich, dramatycznych,  tekst informacyjny, publicystyczny lub popularnonaukowy ( propozycje zawarte w podręczniku)