1wzrastanie2wzrastanie

3wzrastanie

 


1_wzrastanie maj okładka2_wzrastanie maj EDUKACJA DOMOWA3_wzrastanie maj EDUKACJA DOMOWA

 


artykul_ED_czerwiec_1    

 

artykul_ED_czerwiec_2artykul_ED_czerwiec_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PUBLIKACJE:

 

rodzina-w-edukacji-domowej

 

Książka dostępna jest w sklepie internetowym Wydawnictwa GOTÓW
Zaletą tej publikacji są zarówno szeroko zakrojone syntezy wyników badań autorów polskich i zagranicznych podejmujących tę problematykę, ale także analiza rezultatów własnych badań empirycznych prowadzonych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkolwiek mają one także wymiar praktyczny. Podjęto w nich zagadnienia związane z przyczynami decyzji podjęcia edukacji domowej, organizacją czasu pracy dziecka w domu, problemami, jakie edukacja domowa wnosi oraz realizowanym i oczekiwanym wsparciem szkoły, w których dzieci składają coroczne egzaminy przedmiotowe.