O szkole

Szkoły Benedykta specjalizują się we wspomaganiu uczniów z edukacji domowej z terenu całego kraju.
  • Wszystkie poziomy nauczania – od przedszkola (zerówka) do matury.
  • Uczniowie / rodzice nie ponoszą opłat z tytułu nauki.
  • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami z ED zespół nauczycieli gotowy jest nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze kiedy pojawią się trudności.
  • Konsultacje nauczycieli, wykłady i warsztaty dostępne w siedzibie szkoły, klubach edukacyjnych na terenie Polski i poprzez Internet.
  • Szkolna e-biblioteka oferuje stale poszerzany zasób materiałów (e-booki, filmy) wspomagających edukację na każdym poziomie.
  • Sprawna i przyjazna kadra administracyjna gotowa rozwiązywać wszystkie „nierozwiązywalne” problemy.
  • Zawsze gotowa do pomocy i wymiany doświadczeń społeczność kilkuset rodzin.
  • Szkoła otwarta dla wszystkich.

 

Osobą prawną prowadzącą szkołę jest Spółka z o.o. Orły z Podlasia, której założycielem i właścicielem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

 
 
 
 
 .