szkoly_benedykta_FB_WROCŁAW

Gorąco wszystkich zachęcamy do włączenia się w kształtowanie klubu.


Kontakt do koordynatora Klubu: Elżbieta Zembska,  e-mail: skale.foto@gmail.com, tel. 507 754 195