Wsparcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach w okresie FERII ZIMOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż w okresie FERII ZIMOWYCH uczniowie i rodzice szkół Benedykta w Drohiczynie mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach. Placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

 


Poradnia udziela bezpośredniej pomocy, która polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówka wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.