Bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

W drugiej połowie czerwca Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Średnie wyniki uczniów Szkół Benedykta są wyższe od analogicznych w skali kraju. I tak:


  Gimnazjum Benedykta (%) gimnazja w kraju (%)
j. polski 74 69
Historia i WOS 70 59
Matematyka 51 47
Przedmioty przyrodnicze 58 52
j. angielski poziom podstawowy 84 67
j. angielski poziom rozszerzony 64 49

Dwadzieścia trzy osoby (ponad połowa ogółu zdających) osiągnęły z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynik w przedziale 90-100%, w tym co czwarty zdający uzyskał wynik maksymalny 100%.

Uczniom i rodzicom serdecznie gratulujemy 🙂

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.