Bezpieczeństwo na wakacjach

Zbliżający się okres wakacji to zwiększona ilość wyjazdów nie tylko w celach rekreacyjnych ale również podjęcia pracy. Podczas przebywania poza granicami naszego kraju wiele osób narażonych jest na zagrożenia m.in. handel ludźmi.

suitcase-1410827_1920Czym jest handel ludźmi ?

 

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1. Przemocy lub groźby bezprawnej,
2. Uprowadzenia,
3. Podstępu,
4. Wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5. Nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6. Udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

Szczegółową informacją w tym zakresie zajmuje się Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej informacji na:   http://www.handelludzmi.eu/

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.