DYSLEKSJA (ĆWICZENIA)

      Uczniowie dyslektyczni, mający problemy z czytaniem i pisaniem, u których  pojawia się spadek motywacji do nauki, nie rozumienie czytanego tekstu, nie umiejętność poprawnego skonstruowania notatek, trudności z opanowaniem  zasad ortograficznych a co za tym idzie stres powodujący niechęć do jakiejkolwiek nauki. Swoją szansę mają poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia. Jak pomóc dziecku w takim przypadku? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego do innych dzieci, bo tylko wpędzimy go w niskie poczucie własnej wartości. Konieczna jest atmosfera wsparcia, akceptacji, cierpliwości i życzliwości, a ponadto systematyczny trening.

      Ćwiczenia powinny być krótkie i atrakcyjne, by nie powodować znużenia u ucznia. Warto zadbać o atmosferę spokoju, pracy bez pośpiechu. Najlepiej, by trening odbywał się każdego dnia o tej samej porze, w wyciszonym miejscu, w którym niepotrzebne bodźce nie dekoncentrowałyby dziecka. Na początku pracy z dzieckiem można sporządzić kontrakt w którym określi się zasady pracy.

     Dysleksja bowiem może wynikać z różnych przyczyn, np. może rozwinąć się wskutek zaburzeń lateralizacji, dysfunkcji analizatora wzrokowego czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny. Każde dziecko z dysleksją może wymagać innego zestawu ćwiczeń i indywidualnego podejścia do problemu. W jaki sposób można pracować z dzieckiem, które wykazuje specyficzne trudności w czytaniu i/lub pisaniu?

DYSleksja