Na stronach internetowych CKE oraz OKE w Łomży
dostępne są informatory

o EGZAMINIE MATURALNYM od roku szkolnego 2022/2023.


Linki do stron internetowych: