Egzamin maturalny w Formule 2023

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są informacje o EGZAMINIE MATURALNYM w roku szkolnym 2022/2023.
Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z informacją do poprawnego jej wypełnienia
(str. 6 i 7 deklaracji)
Wstępną deklarację maturalną należy wydrukować w wersji papierowej, podpisać i przesłać na adres:
Szkoły Benedykta
ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 września 2022 r.
EGZAMIN MATURALNY 2023 r.