Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są informacje o EGZAMINIE MATURALNYM w roku szkolnym 2022/2023.


Link do strony:Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z informacją do poprawnego jej wypełnienia
(str. 6 i 7 deklaracji)

Wstępną deklarację maturalną należy wydrukować w wersji papierowej, podpisać i przesłać
na adres:

Szkoły Benedykta
ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 września 2022 r.

EGZAMIN MATURALNY 2023 r.