Egzamin maturalny w Formule 2024

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są informacje o EGZAMINIE MATURALNYM w roku szkolnym 2023/2024.

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z informacją do poprawnego jej wypełnienia
(str. 6 i 7 deklaracji)

Wstępną deklarację maturalną należy wydrukować w wersji papierowej, wypełnić (według Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji), podpisać i przesłać do:

 

Uczniowie Szkoły Benedykta w Drohiczynie
na adres:
ul. Kraszewskiego 4,
17-312 Drohiczyn

Uczniowie Szkoły Benedykta w Sulejówku
na adres:
ul. I. Krasickiego 16,
05-070 Sulejówek

Deklarację należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r.