Etap edukacyjny, a opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Etap edukacyjny a opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej_111

Uprzejmie przypominamy, iż obowiązują następujące etapy edukacyjne:
     „O” (tzw. zerówka): roczne przygotowanie przedszkolne,
      I etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna,
      II etap edukacyjny: szkoła podstawowa klasy IV – VIII,
     III etap edukacyjny: gimnazjum – tylko klasa III w roku szkolnym 2018/19 w związku z wygaszaniem gimnazjów,
    IV etap edukacyjny: szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie realizacji obowiązku szkolnego/nauki (art. 37 Ustawy Prawo oświatowe) konieczna jest przed podjęciem edukacji domowej, a będąc już uczennicą/uczniem edukacji domowej – przed nowym etapem edukacyjnym (kończąc: zerówkę, klasę III SP, gimnazjum). Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną opinia musi być wydana wyłącznie przez PUBLICZNĄ poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.