KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż zainteresowani uczniowie Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie w roku szkolnym 2016/17 mogą wziąć udział w następujących konkursach:

  1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  2. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  3. Wojewódzki Konkurs Historyczny
  4. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  5. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  6. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  7. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  8. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  9. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
  10. Wojewódzki Konkurs z Plastyki

Terminy poszczególnych konkursów, regulaminy, zakresy wymagań oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku www.kuratorium.bialystok.pl

Zgłoszenia do 15 października br. na adres: podstawowa@szkolybenedykta.pl

Udział w konkursie stopnia szkolnego wiąże się z koniecznością przyjazdu do Drohiczyna. Stopień rejonowy i  wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów (woj. podlaskie)