„Łączka i inne miejsca poszukiwań” – projekt dla uczniów Liceum i 8 sp

Zapraszamy uczniów Szkół Benedykta do udziału w projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Projekt jest przeznaczony dla uczniów Liceum i 8 klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.


W tegorocznej edycji 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią będą możliwe zajęcia w trybie zdalnym na żywo. Serdecznie zapraszamy !!!


Adresy mailowe koordynatorów projektu oraz szczegóły na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/laczka-i-inne-miejsca-p

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.