Lista lektur w LO (3-letnim) dla klas I – III


 

III LICEUM

zakres podstawowy

– Stefan Żeromski Przedwiośnie
– wybrane wiersze: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński

– Jarosław Iwaszkiewicz – opowiadanie  Ikar
Zofia Nałkowska Granica
– Bruno Schulz  Sklepy cynamonowe– wybrane opowiadanie ze zbioru
– Witold Gombrowicz
Ferdydurke
Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni

– Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
– Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
– Tadeusz Borowski   wybrane opowiadania ze zbioru Pożegnanie z Marią
wybrane utwory liryczne ( Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak  Miron Białoszewski )

–  Sławomir Mrożek Tango
– Albert Camus Dżuma
– dziennik ( fr.) np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza

– homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne
– wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)

zakres rozszerzony

– obowiązują lektury z zakresu podstawowego do klasy III oraz:

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;
– Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;
– wybrane powieści polskie z XX lub XXI w. ( Maria Kuncewiczowa  Cudzoziemka  Tadeusz Konwicki  Kronika wypadków miłosnych, Maria Dąbrowska Noce i dnie-I t.)
– Franz Kafka Proces
 U. Eco   Imię Róży (wersja literacka lub filmowa)

– wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).
– Z. Nałkowska  Medaliony
– K. Moczarski  Rozmowy z katem ( fr. )

– Gustaw Herling-Grudziński –  opowiadanie Wieża
– wybrany esej ( Czesław  Miłosz, Zbigniew Herbert, Kazimierz Wyka,  Leszek  Kołakowski, ks. Józef Tischner)

– wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
– Jan Paweł II Tryptyk Rzymski (fr.)
– wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
–  lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika


II LICEUM

zakres podstawowy

– Adam Mickiewicz– wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność),
– Adam Mickiewicz Dziady cz. III      
– Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
– Juliusz Słowacki – wybrane wiersze

– Cyprian Norwid – wybrane wiersze
– Adam Mickiewicz Dziady cz. IV( fr.)
– Juliusz Słowacki-  Kordian  ( fr.)
– Bolesław Prus Lalka
– nowelistyka pozytywistyczna

– Fiodor Dostojewski –  Zbrodnia i kara
– Joseph Conrad Jądro ciemności
– wybrane wiersze Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff  
– Stanisław Wyspiański Wesele
– Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I Jesień)

– Stefan Żeromski Ludzie bezdomni,

zakres rozszerzony

obowiązują lektury z zakresu podstawowego do klasy II oraz:

– Horacy – wybrane liryki
– wiersze twórców literatury greckiej i rzymskiej
– wybór mitów
– wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
– Dante Alighieri Boska komedia (fr.)
– Jan Kochanowski Treny (jako cały cykl poetycki)
– William Szekspir Hamlet
– poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)

– wybrane wiersze z romantycznej poezji europejskiej
– Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
–  Johann Wolfgang Goethe Faust ( cz.  I.)

– Juliusz Słowacki –  Kordian
– Zygmunt Krasiński –  Nie-Boska Komedia
wybrane wiersze romantyczne z literatury polskiej ( inne niż na podstawie)

– realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot ,  Gustaw Flaubert Pani Bovary);
– L. Tołstoj – Anna Karenina ( wersja filmowa)
A Czechow – wybrane  opowiadanie


I LICEUM

– Sofokles  Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny)
– wybór mitów
– R. Kapuściński Podróże z Herodotem ( fr.)
– Dzieje Tristana i Izoldy
Bogurodzica
–  Lament świętokrzyski
– Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, fraszki (inne niż w gimnazjum) i psalm
– Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety

– Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki ( fr.)
– William Szekspir Makbet
– Miguel Cervantes Don Kichote (fr.)
Ignacy Krasicki – wybrane satyry, bajki