Podczas edukacji w liceum uczeń realizuje przedmioty
obowiązkowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Poniżej zamieszczamy informacje szczegółowe.