Dotyczy wyboru przedmiotu: filozofia lub język łaciński i kultura antyczna
obowiązującego
w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego (4-letniego)

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać na adres:
Szkoły Benedykta,
ul. Kraszewskiego 4
17-312 Drohiczyn