Dotyczy przedmiotów rozszerzonych, obowiązujących
w klasach 1, 2, 3, 4 Liceum Ogólnokształcącego (4-letniego)