Jak zapisać ucznia?

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do:

– Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Drohiczynie
– Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Sulejówku
Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wydrukowanie wygenerowanych druków, opatrzenie odręcznymi podpisami w wyznaczonych miejscach,
– dołączenie wymaganych dokumentów wskazanych w formularzu rekrutacyjnym,
   i przesłanie na adres szkoły powyższych dokumentów.

Nie pobieramy opłat z tytułu nauki

Serdecznie zapraszamy do zapisów, a w razie problemów lub komplikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem wybranej szkoły:

Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie
tel 575 053 756

Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku
tel 790 306 402