LISTA LEKTUR w Liceum w klasie II LO (4-letniego)


zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Uwaga, uczniów obowiązuje znajomość lektur obowiązkowych i uzupełniających. Fragmenty utworów lub zbiory wierszy znajdują się w podręczniku do kl. II Przeszłość i dziś cz.1 i cz. 2.

DO ZAKRESU PODSTAWOWEGO


DO ZAKRESU ROZSZERZONEGO


OBOWIĄZKOWA
OBOWIĄZKOWA

Adam Mickiewicz:

Oda do młodości;
wybrane ballady, w tym Romantyczność;

– wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie
– inne wiersze;
Konrad Wallenrod;
Dziady cz. III;

Juliusz Słowacki,

– Kordian,
– wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

Zygmunt Krasiński,

Nie-Boska komedia;

Cyprian Kamil Norwid,

– wybrane wiersze;

Bolesław Prus,

Lalka,
Z legend dawnego Egiptu;

Eliza Orzeszkowa,

Gloria victis;

Henryk Sienkiewicz,

– Potop;

Adam Asnyk,

– wybór wierszy;

Fiodor Dostojewski,

Zbrodnia i kara;

Adam Mickiewicz:

Oda do młodości;
wybrane ballady, w tym Romantyczność;

– wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie
– inne wiersze;
Konrad Wallenrod;
Dziady cz. III;

wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej

– wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

 Juliusz Słowacki,

– Kordian,
– Lilla Weneda;
– wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

Zygmunt Krasiński,

Nie-Boska komedia;

Cyprian Kamil Norwid,

– wybrane wiersze; Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

Bolesław Prus,

Lalka,
Z legend dawnego Egiptu;

Eliza Orzeszkowa,

Gloria victis;

Henryk Sienkiewicz,

– Potop;

Adam Asnyk,

– wybór wierszy;

Fiodor Dostojewski,

Zbrodnia i kara;

Gustaw Flaubert,

Pani Bovary

UZUPEŁNIAJĄCA
UZUPEŁNIAJĄCA

Juliusz Słowacki,

– Beniowski (fragmenty);

Johann Wolfgang Goethe,

Cierpienia młodego Wertera,  

George Byron,

Giaur (fragmenty);

Adam Mickiewicz,

Dziady cz. IV;

Eliza Orzeszkowa,

– Nad Niemnem;

Maria Konopnicka,

– wybór wierszy;

Juliusz Słowacki,

– Beniowski (fragmenty);

Johann Wolfgang Goethe,

– Cierpienia młodego Wertera,
– Faust ( fragm.) 

George Byron,

Giaur (fragmenty);

Adam Mickiewicz,

Dziady cz. IV;

Józef Ignacy Kraszewski,

Stara baśń,

Edgar Allan Poe

– opowiadanie Portret owalny

Eliza Orzeszkowa,

– Nad Niemnem;

Maria Konopnicka,

– wybór wierszy;


Licealistów, którzy chcieliby jeszcze wzbogacić swoją wiedzę literacko kulturową,
odsyłamy do Podstawy programowej kształcenia ogólnego, gdzie znajduje się
pełna lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla kl. 2 LO 4-letniego
z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Oto ona:
OBOWIĄZKOWA

Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
Henryk Sienkiewicz, Potop;
Adam Asnyk, wybór wierszy;
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);  

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary

UZUPEŁNIAJĄCA

Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
George Byron, Giaur (fragmenty);
Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
Maria Konopnicka, wybór wierszy; wybrane utwory epickie okresu romantyzmu:
Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy,
Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie;
Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);

OBOWIĄZKOWA

Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
Henryk Sienkiewicz, Potop;
Adam Asnyk, wybór wierszy;
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

 

wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);  

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary

UZUPEŁNIAJĄCA

Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
George Byron, Giaur (fragmenty);
Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
Maria Konopnicka, wybór wierszy;

 

wybrane utwory epickie okresu romantyzmu:

Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń,
Victor Hugo, Nędznicy,
Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie;
Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);