LISTA LEKTUR w Liceum w klasie III LO (4-letniego)


zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.
DO ZAKRESU PODSTAWOWEGO

DO ZAKRESU ROZSZERZONEGO

OBOWIĄZKOWA
 1. Jan Kasprowicz ( wybrane wiersze) np. „Sonety z chałupy” I, XV, XXXIX
  „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”

  Hymn „ Dies irae”
  „Nie ma tu nic szczególnego”
 1. Kazimierz Przerwa – Tetmajer ( wybrane wiersze) np.” Koniec wieku XIX”
  „Hymn do Nirwany”

  „Melodia mgieł nocnych nad Czarnym Stawem Gąsiennicowym”
  „Eviva l’arte”
  „Na Anioł Pański”
 1. Leopold Staff ( wybrane wiersze) np. „Kowal”
  „Przedśpiew”
  „Deszcz jesienny”
  „Sonet szalony”
 1. Stanisław Wyspiański „Wesele”
 2. Władysław Stanisław Reymont „ Chłopi” tom I „Jesień”
 3. Stefan Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
  „Przedwiośnie”
 1. Witold Gombrowicz „ Ferdydurke” ( fragmenty)
 2. Bolesław Leśmian ( wybrane wiersze) np. „W malinowym chruśniaku”
  „Urszula Kochanowska”
  „Przemiany”
  „Dusiołek”
  „Żołnierz”, „Dziewczyna”
 1. Julian Tuwim ( wybrane wiersze) np. „Do krytyków”
   „Życie”
  „Do prostego człowieka”
  „Rozmyślania”, „Flecista”
  „Słowisień”, „Sitowie”
  „Rzecz Czarnoleska”, „Do Losu”
 1. Jan Lechoń ( wybrane wiersze) np. „Sejm”, „ Piłsudski”
   „Pytasz, co w moim życiu  z wszystkich rzeczą główną…”
 1. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska ( wybrane wiersze) np. „ Szarotka”, „ Barwy”,” Czas Krawiec Kulawy”
   „Ja”, „Ciotki”, „ Starość”
  „Laura i Filon”, „ Samobójstwo dębu”
 1. Kazimiera Iłłakowiczówna ( wybrane wiersze) np. „ Opowieść małżonki świętego Aleksego”
  „Samotność”, „ Jak przechować miłość”
  „ *** Niczym nie jestem, tylko drganiem”
 1. Julian Przyboś ( wiersze wybrane) np. „Notre Dame”, „Echo”
   „Gmachy”, „Drzewiej”
 1. Józef Czechowicz (wiersze wybrane) np. „Na wsi” , „ sam”, „modlitwa żałobna”
 2. Krzysztof Kamil Baczyński ( wiersze wybrane) np. „Z głową na karabinie”
  „Mazowsze”, „Pokolenie II”
  „Historia”
  „Niebo złote Ci otworzę…”
  „Ten czas”
  „Biała magia”
  „Elegia o… ( chłopcu polskim)”
 1. Tadeusz Gajcy ( wybór wierszy) np. „Wczorajszemu” „Żegnając się z matką”
  „Miłość bez jutra”, „Temu, który przyjdzie”
 1. Tadeusz Borowski „Opowiadania” w tym: „Proszę państwa do gazu”
  „Ludzie, którzy szli”
 1. Gustaw Herling – Grudziński „Inny świat”1

19. Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

UZUPEŁNIAJĄCA
 1. Zofia Nałkowska
  „Medaliony” (wybrane opowiadania) np.„ Przy torze kolejowym” ,

  „Człowiek jest mocny”
 2. Ida Fink (wybrane opowiadania) np. „ Wariat”, „Zabawa w klucz”
TEKSTY STANOWIĄCE KONTEKST
 1. Tadeusz Boy – Żeleński „Plotka o „Weselu” (fragmenty)
 2. Andrzej Stasiuk „Biały kruk” ( fragmenty)
 3. Czesław Miłosz „Ars poetica?”
 4. Rafał Wojaczek „Prośba”
OBOWIĄZKOWA
 1. Jan Kasprowicz ( wybrane wiersze) np. „Sonety z chałupy” I, XV, XXXIX
  „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”

  Hymn „ Dies irae”
  „Nie ma tu nic szczególnego”
 1. Kazimierz Przerwa – Tetmajer ( wybrane wiersze) np.” Koniec wieku XIX”
  „Hymn do Nirwany”

  „Melodia mgieł nocnych nad Czarnym Stawem Gąsiennicowym”
  „Eviva l’arte”
  „Na Anioł Pański”
 1. Leopold Staff ( wybrane wiersze) np. „Kowal”
  „Przedśpiew”
  „Deszcz jesienny”
  „Sonet szalony”
 1. Stanisław Wyspiański „Wesele”
 2. Władysław Stanisław Reymont „ Chłopi” tom I „Jesień”
 3. Stefan Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
  „Przedwiośnie”
 1. Witold Gombrowicz „ Ferdydurke” ( fragmenty)
 2. Bolesław Leśmian ( wybrane wiersze) np. „W malinowym chruśniaku”
  „Urszula Kochanowska”
  „Przemiany”
  „Dusiołek”
  „Żołnierz”, „Dziewczyna”
 1. Julian Tuwim ( wybrane wiersze) np. „Do krytyków”
   „Życie”
  „Do prostego człowieka”
  „Rozmyślania”, „Flecista”
  „Słowisień”, „Sitowie”
  „Rzecz Czarnoleska”, „Do Losu”
 1. Jan Lechoń ( wybrane wiersze) np. „Sejm”, „ Piłsudski”
   „Pytasz, co w moim życiu  z wszystkich rzeczą główną…”
 1. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska ( wybrane wiersze) np. „ Szarotka”, „ Barwy”,” Czas Krawiec Kulawy”
   „Ja”, „Ciotki”, „ Starość”
  „Laura i Filon”, „ Samobójstwo dębu”
 1. Kazimiera Iłłakowiczówna ( wybrane wiersze) np. „ Opowieść małżonki świętego Aleksego”
  „Samotność”, „ Jak przechować miłość”
  „ *** Niczym nie jestem, tylko drganiem”
 1. Julian Przyboś ( wiersze wybrane) np. „Notre Dame”, „Echo”
   „Gmachy”, „Drzewiej”
 1. Józef Czechowicz (wiersze wybrane) np. „Na wsi” , „ sam”, „modlitwa żałobna”
 2. Krzysztof Kamil Baczyński ( wiersze wybrane) np. „Z głową na karabinie”
  „Mazowsze”, „Pokolenie II”
  „Historia”
  „Niebo złote Ci otworzę…”
  „Ten czas”
  „Biała magia”
  „Elegia o… ( chłopcu polskim)”
 1. Tadeusz Gajcy ( wybór wierszy) np. „Wczorajszemu” „Żegnając się z matką”
  „Miłość bez jutra”, „Temu, który przyjdzie”
 1. Tadeusz Borowski „Opowiadania” w tym: „Proszę państwa do gazu”
  „Ludzie, którzy szli”
 1. Gustaw Herling – Grudziński „Inny świat”1
 2. Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 3. Stanisław Wyspiański „Noc Listopadowa”
 4. Franz Kafka „Proces” (fragmenty)
 5. Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
 6. Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe” (wybrane opowiadanie)
 7. Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 8. Wł. Broniewski „Ballady i romanse”
UZUPEŁNIAJĄCA
 1. Zofia Nałkowska
  „Medaliony” (wybrane opowiadania) np.„ Przy torze kolejowym” ,

  „Człowiek jest mocny
 2. Ida Fink (wybrane opowiadania) np. „ Wariat”, „Zabawa w klucz”
TEKSTY STANOWIĄCE KONTEKST
 1. Tadeusz Boy – Żeleński „Plotka o „Weselu” (fragmenty)
 2. Andrzej Stasiuk „Biały kruk” ( fragmenty)
 3. Czesław Miłosz „Ars poetica?”
 4. Rafał Wojaczek „Prośba”