LISTA LEKTUR w Liceum w klasie IV LO (4-letniego)

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r.
DO ZAKRESU PODSTAWOWEGO

OBOWIĄZKOWA
DO ZAKRESU ROZSZERZONEGO

OBOWIĄZKOWA
  1. Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

2. Albert Camus, Dżuma;

3. George Orwell, Rok 1984;

4. Sławomir Mrożek, Tango;

5. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

6. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opow.); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

7. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

8. Antoni Libera, Madame;

9. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

10. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

11. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

12. Wybrane utwory okresu stanu wojennego;

13. Powojenna piosenka literacka

14. Wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów

  1. Wybrane wiersze następujących poetów:

 Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

2. Albert Camus, Dżuma;

3. George Orwell, Rok 1984;

4. Sławomir Mrożek, Tango;

5. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

6. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opow.); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

7. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

8. Antoni Libera, Madame;

9. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

10. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

11. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

12. Wybrane utwory okresu stanu wojennego;

13. Powojenna piosenka literacka

14. Wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów

15. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;

16. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

17. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;

18. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

19. Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

20. Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

UZUPEŁNIAJĄCA
UZUPEŁNIAJĄCA
(obowiązkowo należy przeczytać co najmniej 2 teksty w całości lub fragmenty)
(obowiązkowo należy przeczytać  co najmniej 4 teksty w całości lub fragmenty)
  1. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;

2. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;

3. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);

4. Stanisław Lem, Wizja lokalna;

5. Samuel Beckett, Czekając na Godota;

6. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;

7. Eugène Ionesco, Lekcja.

  1. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;

2. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;

3. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);

4. Stanisław Lem, Wizja lokalna;

5. Samuel Beckett, Czekając na Godota;

6. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;

7. Eugène Ionesco, Lekcja.

8. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;

9. Bohumil Hrabal – wybrane opowiadania

10. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;

11. Julian Stryjkowski, Austeria;

12. Umberto Eco, Imię róży;

13. Wybrane wiersze poetów polskich i obcych;

14. Wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku; – wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku.