W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. w liceum ogólnokształcącym
nowego przedmiotu „HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ” przeprowadzono następujące zmiany:

– podstawy programowej HISTORII w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
– WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE będzie nauczana tylko w zakresie rozszerzonym.
– przedmiot HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ zastąpi WOS w zakresie podstawowym 

Klasa I 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego
POZIOM PODSTAWOWY
PRZEDMIOTU:

POZIOM ROZSZERZONY
PRZEDMIOTU: