Szkolny wykaz podręczników na rok 2022/2023

4 – LETNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Wykaz podręczników do klasy I LO - uaktualniony

Deklaracja wyboru w klasie 1 LO przedmiotu filozofia lub język łaciński i kultura antyczna
dostępna jest do pobrania na: https://szkolybenedykta.pl/liceum/deklaracja-kl-1-filozofia-j-lacinski/

Wykaz podręczników do klasy II LO

Wykaz podręczników do klasy III LO

Wykaz podręczników do klasy IV LO

Wykaz podręczników do RELIGI do klas I-IV LO


Podczas edukacji w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, niezależnie od realizacji przedmiotów obowiązkowych w zakresie podstawowym,
uczeń wybiera 2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym i realizuje je w klasach I-IV*.