Szkolny wykaz podręczników na rok 2021/2022

4 – LETNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Wykaz podręczników do klasy I LO - do pobrania

Wykaz podręczników do klasy II LO - do pobrania

Wykaz podręczników do klasy III LO - do pobrania

Wykaz podręczników do RELIGI do klas I-III LO - do pobrania


Podczas edukacji w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, niezależnie od realizacji przedmiotów obowiązkowych w zakresie podstawowym,
uczeń wybiera 2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym i realizuje je w klasach I-IV*.