Szkolny wykaz podręczników na rok 2020/2021

4 – LETNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Wykaz podręczników do klasy I LO - do pobrania

Wykaz podręczników do klasy II LO - do pobrania

Wykaz podręczników do RELIGI do klas I-II LO - do pobrania


Podczas edukacji w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, niezależnie od realizacji przedmiotów obowiązkowych w zakresie podstawowym, uczeń wybiera 2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym i realizuje je w klasach I-IV*.