MEN odpowiada: edukacja domowa bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej tylko w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo,

 

w związku z wątpliwościami dot. stosowania Uzasadnienia do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 781) wystosowaliśmy pismo do MEN z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi Ministerstwo wyjaśniło, iż brak wymogu dołączania do wniosku o wydawanie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczy wyłącznie okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (aktualnie do 24 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia). Jak podkreśla MEN decyzję można wydać w stosunku do obecnych uczniów a nie uczniów, którzy dopiero od 1 września będą uczniami danej szkoły. Pełna treść odpowiedzi – poniżej.

Zatem, uczniowie pragnący przejść z formy stacjonarnej do ED bez opinii poradni powinni to zrobić do 24 maja 2020 r. Po okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty opinie poradni będą wymagane analogicznie jak przed 29 kwietnia 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych edukacją domową serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Pismo-w-sprawie-opinii-o-dziecku-na-potrzeby-realizacji-obowiązku-szkolnego-poza-szkołą

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.