1wzrastanie2wzrastanie3wzrastanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1_wzrastanie maj okładka2_wzrastanie maj EDUKACJA DOMOWA3_wzrastanie maj EDUKACJA DOMOWA

 


artykul_ED_czerwiec_2artykul_ED_czerwiec_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PUBLIKACJE:

rodzina-w-edukacji-domowej

 

Książka dostępna jest w sklepie internetowym Wydawnictwa GOTÓW
Zaletą tej publikacji są zarówno szeroko zakrojone syntezy wyników badań autorów polskich i zagranicznych podejmujących tę problematykę, ale także analiza rezultatów własnych badań empirycznych prowadzonych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkolwiek mają one także wymiar praktyczny. Podjęto w nich zagadnienia związane z przyczynami decyzji podjęcia edukacji domowej, organizacją czasu pracy dziecka w domu, problemami, jakie edukacja domowa wnosi oraz realizowanym i oczekiwanym wsparciem szkoły, w których dzieci składają coroczne egzaminy przedmiotowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
„Droga w nieznane? Edukacja domowa dla początkujących.”
Autorem Książki jest Pani Kornelia Orwat. 
Jest to inspirująca publikacja, dzięki której czytelnik z przyjemnością przenosi się w świat pozbawiony klasówek, sprawdzianów, stresujących odpowiedzi oraz problemów społecznych z rówieśnikami. Zawiera również informacje o tym jak sprawnie i szybko przejść proces rekrutacji i zorganizować się w edukacji domowej. Książka objęta jest patronatem Szkół Benedykta.

Dostępna jest na stronie Wydawnictwa Jedność.