O szkole

  • Szkoły Benedykta są placówkami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.
  • Wydawane są legitymacje uczniowskie i świadectwa; dokumenty mają taką samą rangę, jak szkół stacjonarnych.
  • Specjalizacja szkół – wspomaganie uczniów edukacji domowej.
  • Wszystkie poziomy nauczania – od przedszkola (zerówka) do matury.
  • Uczniowie / rodzice nie ponoszą opłat z tytułu nauki.
  • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami z ED zespół nauczycieli gotowy jest nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze kiedy pojawią się trudności.
  • Konsultacje nauczycieli, wykłady i warsztaty dostępne w siedzibie szkoły, klubach edukacyjnych na terenie Polski i poprzez Internet.
  • Sprawna i przyjazna kadra administracyjna gotowa rozwiązywać wszystkie „nierozwiązywalne” problemy.
  • Zawsze gotowa do pomocy i wymiany doświadczeń społeczność kilkuset rodzin.
  • Szkoła otwarta dla wszystkich.

 

Szkołę prowadzi: Instytut M jak Młodzież