O szkole

 • Szkoły Benedykta są placówkami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.
 • Wydawane są legitymacje uczniowskie i świadectwa; dokumenty mają taką samą rangę, jak szkół stacjonarnych.
 • Specjalizacja szkół – wspomaganie uczniów edukacji domowej.
 • Wszystkie poziomy nauczania – od przedszkola (zerówka) do matury.
 • Uczniowie / rodzice nie ponoszą opłat z tytułu nauki.
 • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami z ED zespół nauczycieli gotowy jest nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze kiedy pojawią się trudności.
 • Konsultacje nauczycieli, wykłady i warsztaty dostępne w siedzibie szkoły, klubach edukacyjnych na terenie Polski i poprzez Internet.
 • Szkolna e-biblioteka oferuje stale poszerzany zasób materiałów (e-booki, filmy) wspomagających edukację na każdym poziomie.
 • Sprawna i przyjazna kadra administracyjna gotowa rozwiązywać wszystkie „nierozwiązywalne” problemy.
 • Zawsze gotowa do pomocy i wymiany doświadczeń społeczność kilkuset rodzin.
 • Szkoła otwarta dla wszystkich.

 

Szkołę prowadzi: Instytut M jak Młodzież