Od 1 lipca 2021 r. weszły nowe przepisy dotyczące edukacji domowej.

    1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Na skutek uchylenia dwóch zapisów w art. 37 obecnie dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą bez względu na miejsce zamieszkania ucznia oraz nie wymagając opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


    W wyniku powyższej nowelizacji przyjmujemy uczniów do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego z terenu całego kraju bez opinii poradni. Zachęcamy więc do zapisu, a szczegóły dotyczące rekrutacji do Szkół Benedykta w Drohiczynie lub Sulejówku znajdą Państwo pod linkiem https://szkolybenedykta.pl/rekrutacja/.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.