Ogólnopolski Konkurs – „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie”

„100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Człowiek, miejsce, zdarzenie”

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Odbywa się on w trzech kategoriach:
  1. Plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klas szkół podstawowych;
  2. Graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów 5-8 klas szkół podstawowych;
  3. Dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) – przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 r.


Organizator konkursu: Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) 
Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kategorii zostały określone w Regulaminie konkursu do pobrania na stronie.
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/ogolnopolski-konkurs-historyczny-100-rocznica-bitwy-warszawskiej-1920-r-czlowiek-miejsce-zdarzenie.html

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia konkursowego należy przesyłać lub złożyć na adres Współorganizatora:
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszała Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa

 

z dopiskiem:
KONKURS
p.t. „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.