O SPÓŁCE

ORŁY Z PODLASIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Orły z Podlasia Sp. z o. o. została powołana z dniem 27 maja 2008 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, z przeważającą działalnością PKD 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

Głównymi usługami świadczonymi w Spółce są usługi turystyczne i transportowe, wynajmu sprzętu, organizacji spływów kajakowych, wyżywienia, sprzedaży usług reklamowych, artystycznych. Od 2016 roku Spółka jest Osobą Prawną prowadzącą Szkoły Benedykta w Drohiczynie.

NIP: 823-162-44-37,
REGON: 141431618,
KRS RP: 0000305960
wpis do rej. org. turystyki nr 1562
Kapitał zakładowy: 52.400,00 zł
BS w Brańsku: 30 8063 0001 0090 0105 0177 0001

 

 

 

.