Próbny egzamin maturalny 2021 r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Aby umożliwić uczniom klas 3 LO wzięcie udziału w próbnym egzaminie maturalnym Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie (www.cke.gov.pl) udostępni materiały z poszczególnych przedmiotów. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki
w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu,
odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00. Pierwsze egzaminy 3 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE oraz HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW
dostępne są na stronie: https://cke.gov.pl/informacje-o-testach-diagnostycznych-probny-egzamin-osmoklasisty-i-maturalny/

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na wyżej wymienionych stronach internetowych w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danych przedmiotów, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.