Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 r.

      Zachęcamy uczniów klas 8 szkoły podstawowej do  sprawdzenia swojej wiedzy na próbnym egzaminie ósmoklasisty. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego będą zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00.

17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca br.(piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są na stronie: https://cke.gov.pl/informacje-o-testach-diagnostycznych-probny-egzamin-osmoklasisty-i-maturalny/

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.