Projekt zmian prawnych dot. edukacji domowej

Projekt zmian prawnych dot. edukacji domowej

We wtorek 25.10 sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (trafił do Sejmu 5 dni wcześniej). Po dyskusji i przeprowadzonym głosowaniu zmiany miałyby następujące skutki:

 

   1. Rejonizacja – szkoła mogłaby przyjmować uczniów z terenu województwa, w którym ma siedzibę oraz z województw ościennych.
   2. Realizacja egzaminów klasyfikacyjnych wyłącznie w siedzibie szkoły, do której zapisany jest uczeń.
   3. Dyrektor szkoły miałby obowiązek powiadamiania Kuratorium Oświaty o każdym planowanym do przeprowadzenia egzaminie klasyfikacyjnym z określonym wyprzedzeniem czasowym.
   4. Wniosek o realizację edukacji domowej mógłby być złożony WYŁĄCZNIE między 1 lipca a 21 września każdego roku szkolnego.

 

Dziękujemy za maile, które skierowaliście Państwo do nas w odpowiedzi na wiadomość z minionego poniedziałku (24.10). O dalszym przebiegu prac legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.