Realizacja edukacji domowej w roku szkolnym 2022/2023

Oto najważniejsze informacje dla Rodziców i Uczniów realizujących edukację domową
w naszych szkołach oraz rozważających taką możliwość na rok szkolny 2022/2023.

SZKOŁA PODSTAWOWA

   • Do „zerówki” przyjmowane są dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2016). Mają one obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
   • Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2015). Rozpoczynają one obowiązek szkolny trwający do ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej.
   • Istnieje możliwość przyjęcia do klasy 1 dziecka 6-letniego. Warunkiem jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym albo uzyskanie opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wpisaną do rejestru Kuratora oświaty.

Uczniowie kończący w czerwcu 2022 r. klasę: I, II, III, IV, V, VI, VII, którzy otrzymali promocję do klasy wyższej mogą od września kontynuować ED w kolejnej klasie, na podstawie wydanej wcześniej przez szkołę decyzji.

LICEUM 4 – letnie

   • Uczniowie kończący klasę ósmą szkoły podstawowej w czerwcu 2022 r. mogą od września podjąć naukę w szkołach ponadpodstawowych, w tym w naszym liceum. Rodzice składają Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami na zasadach obowiązujących w dniu złożenia wniosku.
   • Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej kontynuują rozpoczętą edukację w liceum na podstawie wydanej wcześniej przez szkołę decyzji.

Realizacja edukacji domowej nie wymaga uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do Szkół Benedykta są przyjmowani uczniowie z terenu całej Polski.


https://szkolybenedykta.pl/wp-content/uploads/2022/07/ED_www_2022-2023.docx  – do pobrania
https://szkolybenedykta.pl/wp-content/uploads/2022/07/ED_www_2022-2023.pdf – do pobrania

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.