Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do:

 
jest:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wydrukowanie wygenerowanych druków, opatrzenie odręcznymi podpisami w wyznaczonych miejscach,

– dołączenie świadectwa szkolnego ostatniej klasy, (do kl. 1 LO również zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty),

– dołączenie 1 fotografii do legitymacji opisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia, 
i przesłanie na adres szkoły powyższych dokumentów.
Aby wygenerować druki proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem:

formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta w Drohiczynie

formularz należy wypełniać tylko i wyłącznie na komputerze
Osoby zainteresowane przedmiotem RELIGIA (rzymskokatolicka) prosimy o pobranie, wypełnienie właściwej deklaracji  Liceum lub Szkoła podstawowa i przesłanie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

W razie problemów, wątpliwości lub braku możliwości wypełnienia formularza on-line prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem wybranej szkoły:

Szkoła Podstawowa Benedykta w Drohiczynie

tel 575 053 753
e-mail: podstawowa@szkolybenedykta.pl

Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie

tel 575 053 756
e-mail: liceum@szkolybenedykta.pl

Serdecznie zapraszamy!