Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do:

jest

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wydrukowanie wygenerowanych druków, opatrzenie odręcznymi podpisami w wyznaczonych miejscach,

– dołączenie świadectwa szkolnego ostatniej klasy, (do kl. 1 LO również zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty),

– dołączenie 1 fotografii do legitymacji opisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia,  

i przesłanie na adres szkoły powyższych dokumentów.
Aby wygenerować druki proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem:

formularz zgłoszeniowy do Szkół Benedykta w Sulejówku

formularz należy wypełniać tylko i wyłącznie na komputerze
Osoby zainteresowane przedmiotem RELIGIA (rzymskokatolicka) prosimy o pobranie, wypełnienie właściwej deklaracji  Liceum lub Szkoła podstawowa i przesłanie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

W razie problemów, wątpliwości lub braku możliwości wypełnienia formularza on-line prosimy o kontakt:

tel. 790 306 402

Serdecznie zapraszamy!