Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. 

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. 


w tym, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Całość tekstu do pobrania na stronie
Szkół Benedykta w zakładce LICEUM 3-letnie / MATURA 2020 – Informacje

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.