Jak zapisać ucznia do szkoły aby mógł spełniać obowiązek szkolny poza szkołą?
Egzaminy klasyfikacyjne
Podręczniki.
Odroczenia maluchów
rozczniki 2008 i 2009