Jak zapisać ucznia?

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do:

– Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie
– Szkoły Podstawowej Benedykta w Sulejówku

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wydrukowanie wygenerowanych druków, opatrzenie odręcznymi podpisami w wyznaczonych miejscach,
 – dołączenie świadectwa szkolnego ostatniej klasy, (do 1 klasy SP zaświadczenie o przygotowaniu szkolnym),
– dołączenie 1 fotografii do legitymacji opisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia,
i przesłanie na adres szkoły powyższych dokumentów.

Nie pobieramy opłat z tytułu nauki

Serdecznie zapraszamy do zapisów a w razie problemów lub komplikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem wybranej szkoły:

Szkoła Podstawowa Benedykta w Drohiczynie
tel 575 053 753

Szkoła Podstawowa Benedykta w Sulejówku
tel 790 306 402