RELIGIA


W związku z Komunikatem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii
w pozaszkolnym systemie edukacji domowej z 28 czerwca 2016 r. http://www.katecheza.episkopat.pl/

uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci niepełnoletnich którzy pragną, by ich dzieci uczyły się religii rzymskokatolickiej i zdawały egzamin klasyfikacyjny na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów, powinni:

  1. pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres: Szkoły Benedykta ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn oświadczenie w wersji tradycyjnej (papierowej),
  2. realizować program odpowiedniej klasy wykorzystując podstawę programową oraz wymagania (zamieszczone w zakładkach dla każdego typu szkoły obok innych przedmiotów na stronie www.szkolybenedykta.pl),
  3. na zasadach dot. innych przedmiotów przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest wpisywana na świadectwie ukończenia danej klasy.


Ważna informacja dla uczniów i rodziców którzy nie będą przystępowali do egzaminu z RELIGII
KOMUNIKAT – do pobrania