Wypożyczanie podręczników na rok szkolny 2022/2023

 

Dotyczy uczniów Szkół Benedykta


Z poniższej listy należy pobrać odpowiedni druk wniosku. Następnie wydrukować, zaznaczyć pozycje (podręczniki), które Państwo chcą otrzymać, podpisać własnoręcznie w wyznaczonym miejscu i przesłać skan na maila: podstawowa@szkolybenedykta.pl

Podręczniki do 1 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 2 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 3 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 4 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 5 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 6 klasy szkoły podstawowej  – do pobrania
 
Podręczniki do 7 klasy szkoły podstawowej – do pobrania
 
Podręczniki do 8 klasy szkoły podstawowej – do pobrania

Podręczniki będą dystrybuowane tylko do osób, które zgłosiły zapotrzebowanie. Wraz z przesłanym formularzem należy podać informację w jaki sposób przekazać Państwu podręczniki (wysyłka czy odbiór osobisty).

UWAGA !!!  Każdy kto złoży zamówienie na podręczniki otrzyma dodatkowo materiały ćwiczeniowe. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.