UWAGA maturzyści ubiegający się o przyjęcie na zagraniczną uczelnię wyższą

UWAGA maturzyści ubiegający się o przyjęcie na zagraniczną uczelnię wyższą


Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja br. przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów (język polski, język obcy nowożytny) – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu / tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną mogą przystąpić do ww. egzaminów ustnych.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie SKANU (nie fotografii!) zamieszczonego pliku na adres: dyrektor@szkolybenedykta.pl w nieprzekraczalnym terminie 22 maja 2020 r. (piątek)

 

DRUK do pobrania

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.