Strona fb1

Zapraszamy na zajęcia regularne:

Formularz zapisów jest już dostępny na:   https://goo.gl/forms/H4zS2QOx4ekIIPPA3

Kontakt do koordynatora Klubu: Agata Langer,  e-mail: fundacja@kometa.org.pl ,   telefon: 694 422 007.

NA ZAJĘCIA DODATKOWE ZAPRASZAMY w październiku 2021 r.

ZAJĘCIA w roku szkolnym 2019/2020


GŁÓWKA TRENUJE

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, logiczne, szybkiego czytania.
WTORKI
(warsztaty dla dzieci z klas 1-3 sp)
miejsce: Serock, ul. Pułtuska 68, szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika

MŁODZI NAUKOWCY

Naukowe warsztaty odkrywania fascynujących zjawisk występujących w otaczającym nas świecie. Aktywne eksperymentowanie i doświadczenia z zakresu: chemii, fizyki, przyrody, techniki.
ŚRODY
(warsztaty dla dzieci z klas 4-6)
miejsce: ul. Oficerska 3, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

MŁODY INŻYNIER

Zajęcia konstrukcyjne prowadzone metodą projektową z wykorzystaniem zestawów LEGO Education. Warsztaty rozwijają umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, analitycznego i kreatywnego myślenia, współpracy i kierowania zespołem.
CZWARTKI
(warsztaty dla dzieci z klas 0-3)
miejsce: ul. Oficerska 3, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu.