Zapraszamy do udziału w XIV edycji międzynarodowego konkursu plastycznego

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” edycja XIV – 2019 r.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na: https://katecheza.drohiczynska.pl/konkursy/konkursy-20192020/#na-dzien-papieski

PLAKAT-JPII-XIVZASADY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski i świata.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         – kategoria I:   dzieci przedszkolne
         – kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej
         – kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej
         – kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne
         – kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”.
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę załączoną do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2019 osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim,
  ul. Mickiewicza 45,
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w październiku 2019 r. o godz. 13.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

Brak komentrzy

Sorry, the comment form is closed at this time.