Aneta Siemińska – sprawy uczniowskie

Zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi szkół podstawowych w ramach organizowanych z inicjatywy własnej warsztatów plastycznych, muzycznych oraz konkursów i koncertów. Od kilku miesięcy rozwija kompetencje w obszarze edukacji domowej. W przyszłości zamierza dodatkowo pracować jako animatorka kultury. Poza pracą zawodową jest miłośniczką ogrodów i wszystkiego co związane z małą architekturą krajobrazu. Projektuje ogrody, prowadzi do realizacji planów. Od niedawna jej pasją jest także fotografia makro.


Katarzyna Zawadzka – sprawy uczniowskie

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie. Wizażystka z wykształcenia i zamiłowania. Z przyjemnością podróżuje, poznaje nowe zakątki kraju, miłośniczka Tatr. Lubi ludzi i różnorodność. W wolnym czasie słucha popu. Jak twierdzi – edukacja domowa i praca w zespole sekretariatu to wyzwanie, dzięki któremu zdobywa nowe umiejętności.


Teresa Moskal – wicedyrektor

Absolwentka studiów wyższych magisterskich o specjalności finanse. W 2017 ukończyła studia podyplomowe zarządzanie oświatą na UKSW. Od 15 lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych, w tym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Prezeska ogólnopolskiej „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”. Koordynatorka kilku projektów o zasięgu regionalnym i krajowym adresowanych do osób poniżej trzydziestego roku życia. Prowadzi rachunkowość organizacji pozarządowych. Radna komisji budżetowej i przewodnicząca komisji rewizyjnej kadencji 2010-14. Lubi podróżować. Wieczorem nie zasypia bez przeczytania minimum jednego rozdziału wartościowej książki.


Teresa Kondracka – administracja

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Łączy pracę zawodową z osobistą pasją w dziedzinie fotografii (kilka wernisaży prac) oraz grafiki komputerowej. Posiada również doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć plastycznych, fotograficznych i przyrodniczych dla dzieci. Pełniła funkcję wychowawcy w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży. Asystentka koordynatora ogólnopolskiego projektu ekologicznego dla młodzieży, redaktorka ilustrowanego kwartalnika o charakterze informacyjnym i publicystycznym. Kontakty z ludźmi są dla niej wyzwaniem i cennym doświadczeniem. W czasie wolnym odbywa wycieczki rowerowe poznając tradycje i zasoby kulturowe małej ojczyzny. Zamiłowania przyrodnicze – ornitologia. Maluje obrazy, prezentując je w ramach wystaw o zasięgu lokalnym.


Krzysztof Kacuga – dyrektor szkół

Nauczyciel dyplomowany, przez 15 lat pracował w szkole podstawowej, liceach ogólnokształcących i technicznych, policealnym studium zawodowym. W latach 2001-2011 dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Edukator z doświadczeniem krajowym i zagranicznym (Litwa, Mołdowa, Rosja, Ukraina), od 1992 roku przeprowadził ponad 9 tysięcy godzin zajęć metodami aktywizującymi. Pełnił funkcję project managera w 30 projektach krajowych i międzynarodowych, ponad połowa z nich skierowana była do uczniów i nauczycieli. Popularyzator wykorzystywania metod aktywizujących w nauczaniu, samorządności uczniowskiej, prekursor edukacji o rynku pracy wśród uczennic/uczniów i nauczycieli, aktywności społecznej i przedsiębiorczości oraz edukacji finansowej. Autor ponad 70 publikacji z tego zakresu. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi (2001), Doradztwo szkolne i zawodowe (2006), Rachunkowość i zarządzanie finansami (2010), Biznes coaching (2013), Pomoc psychologiczna i socjoterapia (2016), Organizacja i zarządzanie placówką oświatową (2018). Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami społecznymi: Orderem uśmiechu – przez uczniów szkoły podstawowej, Orderem Wielkiej Łyżki przyznanym w imieniu Małych Szkół przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Statuetką Przyjaciel wolontariatu i innymi. Relaksuje się uprawiając nordic-walking w środowisku naturalnym oraz fotografując.


ks. dr Andrzej Lubowicki – dyrektor szkół w Sulejówku
Teresa Moskal – wicedyrektor szkół w Sulejówku