Liceum Klasa 4

język angielski

Treści programowe

Poziom podstawowy

Treści programowe

Poziom rozszerzony

język francuski

język Hiszpański

język niemiecki

język rosyjski

Biologia

CHemia

Treści nauczania

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Historia

Podstawa programowa

Poziom podstawowy

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Język polski

Treści nauczania

Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Treści nauczania

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom podstawowy

informatyka

Plan wynikowy

Poziom rozszerzony

Plan dydaktyczny

Poziom rozszerzony

matematyka

fizyka

Podstawa programowa

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Treści nauczania

Poziom rozszerzony

geografia

Rozkład materiału

Poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wymagania edukacyjne

Poziom rozszerzony

Plan wynikowy

Poziom rozszerzony

Religia